Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Taverne en Recourt ter vervanging van nrs. 14 en 15 over het niet kunnen benoemen van leden van de Raad van State in de Afdeling bestuursrechtspraak en het eenmaal wijzigen van de benoeming van staatsraden

77,3 %
22,0 %


CDA

CU

SP

Van Vliet

PvdD

PvdA

VVD

SGP

Klein

GL

Houwers

GrKÖ

Monasch

D66

50PLUS

PVV

GrBvKGewijzigd amendement van de leden Taverne en Recourt ter vervanging van nrs. 14 en 15 over het niet kunnen benoemen van leden van de Raad van State in de Afdeling bestuursrechtspraak en het eenmaal wijzigen van de benoeming van staatsraden

2016-10-24
Dossier: 34389
Indiener(s): Joost Taverne (VVD), Jeroen Recourt (PvdA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34389-20.html