Wetsvoorstel 34000-XVII - 16 september 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 november 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief Algemene Rekenkamer
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering