Stemming

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015

90,7 %
9,3 %


GrKÖ

50PLUS

Klein

GL

CU

SGP

Van Vliet

GrBvK

SP

PVV

D66

CDA

VVD

PvdA

PvdD