Wetsvoorstel 34000-A - 16 september 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 november 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Brief regering
Brief regering
Rapport Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)