Kamerstuk 34000-A-46

Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren c.s. (t.v.v. 34000-A, nr.25) over de gevolgen van mogelijke aardbevingen voor bestaande en toekomstige infrastructuur

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015


45,3 %
54,7 %

VVD

Van Vliet

D66

CU

GrKÖ

PVV

GL

SGP

SP

PvdD

GrBvK

PvdA

50PLUS

Klein

CDA


Nr. 46 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 25

Voorgesteld 27 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de huidige Gebiedsagenda voor Noord Nederland geen rekening gehouden wordt met de steeds grotere risico’s op aardbevingen en de gevolgen hiervan voor huidige en toekomstige infrastructurele projecten in de regio;

verzoekt de regering samen met de gebiedspartners te onderzoeken hoe de gevolgen van mogelijke aardbevingen voor bestaande en toekomstige infrastructuur kunnen worden betrokken bij een geupdatete gebiedsagenda en de Kamer hierover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Van Veldhoven

Dik-Faber

Bashir

Bisschop

Agnes Mulder