Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Ingetrokken

Stemming van 13 september 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Brief regering
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]