Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 oktober 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Nota van wijziging
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering