Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 maart 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport