Gepubliceerd: 6 maart 2014
Indiener(s): Pieter Heerma (CDA)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33716-23.html
ID: 33716-23

90,7 %
9,3 %

PVV

PvdA

VVD

SGP

BONTES

CDA

D66

SP

CU

50PLUS

GL

PvdD


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA

Voorgesteld 6 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen wordt afgeschaft;

overwegende dat gescheiden ouders hierdoor met een forse inkomensachteruitgang worden geconfronteerd, doordat er bij het vaststellen van de kinderalimentatie rekening is gehouden met deze aftrek;

overwegende dat dit zal leiden tot het herzien van een zeer groot aantal echtscheidingsconvenanten, waarbij het risico op het opnieuw voeren van pijnlijke rechtszaken voorkomen dient te worden;

verzoekt de regering om, de Raad voor de rechtspraak te vragen om te komen tot een standaardrekenregel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma