Stemming

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

68,0 %
32,0 %


SGP

PvdA

GL

CU

VVD

SP

PvdD

PVV

50PLUS

Bontes

CDA

D66