Stemming

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

68,0 %
32,0 %


PVV

50PLUS

D66

CU

CDA

SP

PvdA

GL

Lid-Bontes

SGP

PvdD

VVD