Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 september 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport