Kamerstuk 33632-13

Amendement van het lid Van Hijum over het doorbelasten van de uitvoeringskosten aan exameninstituten

Dossier: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiƫle markten 2014)

Gepubliceerd: 19 september 2013
Indiener(s): Eddy van Hijum
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33632-13.html
ID: 33632-13

100,0 %
0,0 %

VVD

SP

50PLUS

PvdD

GL

D66

SGP

PVV

PvdA

CDA

CU


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUM

Ontvangen 19 september 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel QQQ, onder 2, vervalt in het vierde lid (nieuw) de zinsnede «personen of».

Toelichting

Door de voorgestelde uitbreiding van art. 4:9 is de kans reëel dat kosten minder beheersbaar worden. Er is geen andere beroepsgroep aan wie op basis van regelgeving dit soort kosten kunnen worden opgelegd. Dit amendement beoogd dat alleen aan exameninstituten een deel van de uitvoeringskosten wordt doorbelast. Via het afleggen van examens draagt de bedrijfstak vervolgens bij in de kosten.

Van Hijum