Stemming

Motie van het lid Aukje de Vries over een Europese vergelijking met het oog op de concurrentiepositie van Nederlandse instellingen

86,0 %
14,0 %


PVV

CU

VVD

PvdA

CDA

SGP

GL

PvdD

SP

50PLUS

D66


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken om het groeipad voor de additionele buffers voor systeemrelevante banken (SIFI) naar voren te halen om risico's verder in te perken op basis van risico-inschatting en een internationale vergelijking, mede met het oog op de concurrentiepositie;

constaterende dat in de Wijzigingswet financiële markten 2014 de basis wordt gelegd voor systeemrelevantiebuffers en hiermee uitvoering wordt gegeven aan de afspraak uit het regeerakkoord om het groeipad voor additionele buffers voor SIFI's naar voren te halen;

overwegende dat in het wetsvoorstel onvoldoende aandacht is voor de concurrentiepositie van Nederlandse instellingen en het gelijke speelveld;

verzoekt de regering om, een internationale vergelijking te maken tussen EU-landen met het oog op de concurrentiepositie van Nederlandse instellingen en het gelijke speelveld, voorafgaand aan het debat over de kabinetsvisie voor de financiële sector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries


Motie van het lid Aukje de Vries over een Europese vergelijking met het oog op de concurrentiepositie van Nederlandse instellingen

2013-09-09
Dossier: 33632
Indiener(s): Aukje de Vries
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33632-10.html