Wetsvoorstel 33446-(R1992) - 21 december 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 25 juni 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Brief regering