Kamerstuk 33446-(R1992)-3

Brief met verzoek van het lid Sjoerdsma c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen

Dossier: Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriƫle Ontwikkeling


Nr. 3 BRIEF VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 november 2012

Overeenkomstig artikel 127 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verzoeken onderstaande leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hierbij om de Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen.

Sjoerdsma

Bergkamp

Berndsen-Jansen

Pia Dijkstra

Hachchi

Koolmees

Van Meenen

Pechtold

Schouw

Van Veldhoven

Verhoeven

Van Weyenberg

Bashir

Van Bommel

Jasper van Dijk

Van Gerven

Gesthuizen

Paulus Jansen

Karabulut

Kooiman

Leijten

Merkies

Van Raak

Roemer

Smits

Ulenbelt

De Wit

Bruins Slot

Geurts

Van Haersma Buma

Heerma

Van Hijum

Keijzer

Knops

Agnes Mulder

Omtzigt

Oskam

Rog

De Rouwe

Van Toorenburg