Gepubliceerd: 8 april 2014
Indiener(s): Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: economie industrie internationaal internationale samenwerking
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33446-13.html
ID: 33446-(R1992)-13

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2014

In aanvulling op mijn brief van 17 maart jl. (Kamerstuk 33 446 (R1992), G en Kamerstuk 33 446 (R1992), nr. 12) geef ik graag nog mee dat de Eerste Kamer, net als de Tweede Kamer, heeft verzocht het voornemen tot opzegging van het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan het parlement voor te leggen (brief van 15 november 2012 (Kamerstuk 33 446 (R1992), C.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen