Stemming

Motie Sjoerdsma over de mogelijkheid van publiek-private financiering van het lidmaatschap van UNIDO

12,7 %
87,3 %


PVV

CU

D66

SP

VVD

PvdD

SGP

50PLUS

GL

PvdA

CDA


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 20 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nederlandse private sector belang ziet in aansluiting bij de mondiale industriële agenda, zoals vertegenwoordigd in UNIDO;

overwegende dat door samenwerking van de private sector met UNIDO lidmaatschapsgelden als investering terug kunnen vloeien naar de Nederlandse economie;

verzoekt de regering om, met het Nederlandse bedrijfsleven de mogelijkheid van een publiekprivate financiering van het Nederlandse UNIDO lidmaatschap te bespreken en hierover aan de Kamer te rapporteren alvorens het lidmaatschap van UNIDO op te zeggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma


Motie Sjoerdsma over de mogelijkheid van publiek-private financiering van het lidmaatschap van UNIDO

2013-06-20
Dossier: 33446-(R1992)
Indiener(s): Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Onderwerpen: economie industrie internationaal internationale samenwerking
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33446-9.html