Kamerstuk 33446-(R1992)-10

Motie Sjoerdsma over afstemming binnen de EU over het opzeggen van VN-verdragen

Dossier: Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriƫle Ontwikkeling

Gepubliceerd: 20 juni 2013
Indiener(s): Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Onderwerpen: economie industrie internationaal internationale samenwerking
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33446-10.html
ID: 33446-(R1992)-10
Wijzigingen: 33446-(R1992)-11

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 20 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat eenzijdige opzegging van VN-verdragen en het lidmaatschap van VN-organisaties zonder Europese afstemming ten koste gaat van het draagvlak en de draagkracht van de VN;

verzoekt de regering, opzegging van VN-verdragen en lidmaatschappen van VN-organisaties vooraf af te stemmen binnen de Europese Unie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma