Stemming

Gewijzigde motie van het lid Sjoerdsma (t.v.v. 33446-(R1992), nr.10) over afstemming binnen de EU over het opzeggen van VN-verdragen

19,3 %
80,7 %


50PLUS

CDA

SP

VVD

D66

PvdD

GL

PvdA

SGP

PVV

CU


Nr. 11 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 25 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat eenzijdige opzegging van VN-verdragen en het lidmaatschap van VN-organisaties zonder Europese afstemming ten koste gaat van het draagvlak en de draagkracht van de VN;

verzoekt de regering, opzegging van VN-verdragen en lidmaatschappen van VN-organisaties vooraf binnen de Europese Unie te bespreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma


Gewijzigde motie van het lid Sjoerdsma (t.v.v. 33446-(R1992), nr.10) over afstemming binnen de EU over het opzeggen van VN-verdragen

2013-06-24
Dossier: 33446-(R1992)
Indiener(s): Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Onderwerpen: economie industrie internationaal internationale samenwerking
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33446-11.html