Gepubliceerd: 21 december 2012
Indiener(s): Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA), Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: economie industrie internationaal internationale samenwerking
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33446-6.html
ID: 33446-(R1992)-6

Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING

Op 8 november 2012 gaven 40 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en op 15 november 2012 gaf de Eerste Kamer der Staten-Generaal, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen dat de goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling, overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal bij brieven van 10 oktober 2012, Kamerstukken II, 2012–2013, 33 446 (R1992), A/Nr. 1, aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen. Het onderhavige voorstel van rijkswet strekt daartoe.

Ter toelichting verwijs ik naar de toelichtende nota die bij bovengenoemde brieven was gevoegd.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans