Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 juni 2012
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2011A05493
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 juni 2012 Gesprek met de Brancheorganisatie Kinderopvang over cijfers kinderopvang en verzoek van de heer Ulenbelt om informatie over sleutelkinderen - 33212-11

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over kinderopvang

3 juli 2012

Brief regering
Besluitenlijst 2012A02451
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 12 juni 2012 Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang - 33212-10

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvang mogelijk maken etc (33212)

19 juni 2012

Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)