Gepubliceerd: 2 juli 2012
Indiener(s): Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen: gezin en kinderen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33212-12.html
ID: 33212-12

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2012

In de regeling van werkzaamheden van 26 juni jongstleden (Handelingen II 2011/12, nr. 100, Regeling van werkzaamheden) heeft mevrouw Hamer het kabinet gevraagd om een brief over de kinderopvang. Het beleid van het kabinet is vinden in de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met kenmerk 33 212, nr. 10.

Met vriendelijke groet,

De minister-president, minister van Algemene Zaken, M. Rutte