Wetsvoorstel 32812 - 16 juni 2011
Indieners: Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA), Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 maart 2012
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Schriftelijk commentaar
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Commentaar - algemene oproep schr. comm. in Staatscourant
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Agenderen - technische briefing
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport