Wetsvoorstel 32812 - 16 juni 2011
Indieners: Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA), Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 maart 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)