Wetsvoorstel 32812 - 16 juni 2011
Indieners: Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA), Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 maart 2012
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2013A043972
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 oktober 2013. Besluit tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs - 32812-20

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 16 oktober 2013 om 10.00 uur.

9 oktober 2013

Besluitenlijst 2012A01098
Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 maart 2012 Derde nota van wijziging inzake Wijziging - 32812-18

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij de stemming over het wetsvoorstel.

23 maart 2012

Nota van wijziging
Besluitenlijst 2011A04152
Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 februari 2012 Nota van wijziging - 32812-11

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

9 maart 2012

Nota van wijziging
Besluitenlijst 2010A03654
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 november 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32812-8

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2 december 2011

Besluitenlijst 2010A03654
Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 november 2011 Nota van wijziging - 32812-9

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2 december 2011

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)