Stemming

Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

100,0 %
0,0 %


PvdA

VVD

PVV

CU

SGP

BRINK

D66

PvdD

SP

CDA

GL