Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 mei 2014
Status: Aangenomen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)