Nr. 4 BRIEF VAN HET LID BERGKAMP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Den Haag, 7 mei 2013

Hierbij deel ik u mee dat, mede gelet op het vertrek van de leden Van der Ham, Klijnsma en Van Gent uit de Kamer, ondergetekende en de leden Venrooy-Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver de verdediging van dit voorstel zullen voortzetten.

Bergkamp