Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 7 september 2010

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in artikel 5, tweede lid, artikel 6a, tweede lid en artikel 7, tweede lid, van de Algemene wet gelijke behandeling

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Van der Ham

Van Miltenburg

Klijnsma

Jasper van Dijk

Van Gent