Stemming

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling

87,1 %
12,9 %


CDA

SGP

GrBvK

SP

50PLUS

PvdA

VVD

CU

PvdD

CDA

PVV

GL

Van Vliet

D66