Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 september 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Nota van wijziging
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Afleggen werkbezoek
In handen van commissie stellen (algemeen)
Agenderen - technische briefing
Commentaar - algemene oproep schr. comm. in Staatscourant
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - werkbezoek
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport