Wetsvoorstel 31700-XIII - 16 september 2008

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Verslag
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Ter bespreking (procedurevergadering)
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)