Wetsvoorstel 31700-IV - 16 september 2008
Indiener: Ank Bijleveld (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Verslag
Brief regering
Verslag
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)