Stemming

Amendement van de leden Groothuizen en Van Dam 35497-9 tvv nr. 7 over de termijn in artikel 3.3 lid 2 te verdubbelen tot 24 maanden

100,0 %
0,0 %


Van Haga

Groep Krol/vKA

SGP

50PLUS

CDA

SP

DENK

PvdA

PVV

GL

D66

CU

PvdD

VVD

FvDAmendement van de leden Groothuizen en Van Dam 35497-9 tvv nr. 7 over de termijn in artikel 3.3 lid 2 te verdubbelen tot 24 maanden

2020-06-30
Dossier: 35497
Indiener(s): Chris van Dam (CDA), Maarten Groothuizen (D66)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35497-9.html