Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Leveren inbreng