Stemming

Motie Dijsselbloem over een vervolg van het programma "Meedoen" na 2010

61,3 %
38,7 %


GL

Verdonk

VVD

PvdD

CU

CDA

SP

PVV

SGP

D66

PvdA


32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 41
MOTIE VAN HET LID DIJSSELBLOEM

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in 2006 het programma «Meedoen Allochtone Jeugd door Sport» is gestart en eind 2010 afloopt;

overwegende, dat in de 11 grote gemeenten en 9 sportbonden die meedoen, 500 sportverenigingen 12 000 nieuwe jeugdleden mochten inschrijven;

overwegende, dat meerdere gemeenten en sportbonden zouden willen meedoen;

verzoekt de regering nog in 2010 te kijken naar mogelijkheden om het programma «Meedoen» open te stellen voor meerdere gemeenten en sportbonden;

verzoekt de regering te voorzien in een vervolg van het programma «Meedoen» na 2010,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijsselbloem


Motie Dijsselbloem over een vervolg van het programma "Meedoen" na 2010

2009-11-25
Dossier: 32123-XVIII
Indiener(s): Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiƫn immigratie jongeren migratie en integratie sport zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-41.html