Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

578 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
16 oktober 2014 - 13 november 2014
Het bericht dat de gemeente Enschede aanvragers van een uitkering vier weken laat wachten alvorens de aanvraag in behandeling te nemen
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
7 oktober 2014 - 21 november 2014
Het bericht 'Ontsnapt uit islamitische familieschoot'
Sadet Karabulut (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
2 oktober 2014 - 21 oktober 2014
Het bericht dat huurbemiddelaars een andere werkwijze hebben toegezegd
Sadet Karabulut (SP)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
2 oktober 2014 - 18 november 2014
De uitzending 'Altijd wat monitor' over verdringing van betaald werk door werklozen
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
29 september 2014 - 17 oktober 2014
Het bericht dat mensen met weinig inkomen steeds vaker rechteloos op anti-kraakcontracten wonen
Eric Smaling (SP), Sadet Karabulut (SP)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
17 september 2014 - 7 november 2014
Het bericht dat jihadist Jermaine W. een onderwijsorganisatie leidde
Ronald van Raak (SP), Sadet Karabulut (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
11 september 2014 - 16 oktober 2014
Het bericht dat de gemeente Enschede werklozen wil verplichten hun aanvullend pensioen op te eten alvorens zij recht krijgen op bijstand
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
9 september 2014 - 30 september 2014
Overtredingen van TNO-normen voor statijden bij de luchthavenbeveiliging op Schiphol
John Kerstens (PvdA), Sadet Karabulut (SP), Bram van Ojik (GL)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
5 september 2014 - 2 oktober 2014
Het bericht dat de gemeente Enschede een zoekperiode van vier weken voor de bijstand hanteert, alvorens de aanvraag wordt beoordeeld
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
4 augustus 2014 - 3 oktober 2014
Het bericht dat steeds meer buschauffeurs worden vervangen door vrijwilligers
Paul Ulenbelt (SP), Sadet Karabulut (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
24 juli 2014 - 1 september 2014
Het bericht dat de zwakste gemeenten minder re-integratiegeld krijgen
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
24 juli 2014 - 1 september 2014
Het herkeuren van Wajongers met een indicatie voor AWBZ dagbesteding
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
18 juli 2014 - 2 september 2014
Het bericht dat een manager van een Sociale Werkplaats een ontslagvergoeding van 300.000 euro heeft gekregen
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
17 juli 2014 - 20 augustus 2014
Onrust onder huurders door een fout van de Belastingdienst
Sadet Karabulut (SP)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
15 juli 2014 - 1 september 2014
Het herkeuren van Wajongers
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
11 juli 2014 - 14 augustus 2014
De gevolgen van de verhuurderheffing voor hofjeswoningen
Sadet Karabulut (SP)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
10 juli 2014 - 22 juli 2014
Gouden handdrukken bij woningcorporatie Rochdale
Roald van der Linde (VVD), Kees Verhoeven (D66), Sadet Karabulut (SP), Sander de Rouwe (CDA), Martine Baay-Timmerman (50PLUS)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
8 juli 2014 - 2 september 2014
Het bericht dat er gigantische onrust heerst onder alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering vanwege fors inkomensverlies in 2015
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
8 juli 2014 - 2 september 2014
Het bericht dat een stijgend aantal stagiairs fulltime werkt zonder enige vergoeding
Sadet Karabulut (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
7 juli 2014 - 18 juli 2014
Het bericht dat de huren 10% zijn gestegen in twee jaar tijd en de huurtoeslag wordt gekort
Sadet Karabulut (SP)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)