Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

129 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
17 november 2015 - 2 december 2015
De splitsing van Delta en de positie van de kerncentrale Borssele
Jan Vos (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
10 november 2015 - 31 december 2015
De wijze waarop hypotheekverstrekkers omgaan met herbeoordelingen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)
John Kerstens (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
6 november 2015 - 30 november 2015
Aankoop van Dekemahiem door Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum
Farshad Bashir , Erik Ronnes (CDA), Albert de Vries (PvdA), Roald van der Linde (VVD), Lutz Jacobi (PvdA), Wouter Koolmees (D66)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
3 november 2015 - 17 november 2015
De gebrekkige doorstroming van statushouders in Arnhem
Attje Kuiken (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Klaas Dijkhoff (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
30 september 2015 - 9 oktober 2015
De consequenties voor de aftrekmogelijkheid van de verhuurderheffing bij uitstel van sloop van woningen in krimpgebieden en Rotterdam-Zuid
Albert de Vries (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
23 september 2015 - 6 oktober 2015
Het krimpbeleid in Oost Groningen
Tjeerd van Dekken (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
18 september 2015 - 14 oktober 2015
AFM-onderzoek naar de dienstverlening van hypotheekaanbieders bij betalingsproblemen met hypotheken
Albert de Vries (PvdA), Henk Nijboer (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD), Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
10 augustus 2015 - 31 augustus 2015
De 380 kV hoogspanningslijn tussen Doetinchem en Wesel
Albert de Vries (PvdA), Henk Leenders (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
20 juli 2015 - 16 september 2015
Mogelijke risico’s van het plaatsen van windturbines aan weerszijden van de Oude Maas ter hoogte van Barendrecht en Binnenmaas
Albert de Vries (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
7 juli 2015 - 1 september 2015
De afsluiting van het kreeftenvang-seizoen in de Oosterschelde
Albert de Vries (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
6 juli 2015 - 31 juli 2015
De verkoop van het Paleis van Justitie in Amsterdam
Albert de Vries (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
30 juni 2015 - 19 augustus 2015
Het voorkomen van onevenredig banenverlies in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg door de reorganisatie van de Belastingdienst
Manon Fokke (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
22 juni 2015 - 28 augustus 2015
De vennootschapsbelasting bij grondbedrijven
Albert de Vries (PvdA), Manon Fokke (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
22 juni 2015 - 18 augustus 2015
Het bericht ‘Havens verliezen hun belastingvrijstelling’
Ed Groot (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD), Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
4 juni 2015 - 16 juni 2015
De financiële problemen bij onderzoeksinstituut NIOZ en de gevolgen voor NIOZ-Yerseke
Lutz Jacobi (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
26 mei 2015 - 18 juni 2015
De gevolgen van de reorganisatie bij de Belastingdienst voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg
Albert de Vries (PvdA), Manon Fokke (PvdA)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
22 mei 2015 - 10 juli 2015
Een afgewezen zorgindicatie en de bezwaarprocedure bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Albert de Vries (PvdA), Otwin van Dijk (PvdA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
12 mei 2015 - 28 augustus 2015
Het bericht 'Haven gaat zelf treinlijn opzetten'
Duco Hoogland (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
7 april 2015 - 24 april 2015
Het strandvissen met kleine fuiken
Albert de Vries (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA), Barbara Visser (VVD), André Bosman (VVD)
27 maart 2015 - 2 april 2015
Het verlies van banen bij het gerechtshof in Arnhem
Albert de Vries (PvdA), Jeroen Recourt (PvdA), Yasemin Çegerek (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD), Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD)