Kamervraag 2015Z21104

De wijze waarop hypotheekverstrekkers omgaan met herbeoordelingen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Ingediend 10 november 2015
Beantwoord 31 december 2015 (na 51 dagen)
Indieners Albert de Vries (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Beantwoord door Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen economie huisvesting kopen en verkopen overige economische sectoren sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z21104.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1008.html
1. Telegraaf, 6 november 2015.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Wajong-uitkering genegeerd bij hypotheek»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met het feit dat de inwerkingtreding van de Participatiewet door hypotheekverstrekkers wordt aangegrepen om niet langer leningen te verstrekken aan mensen wier Wajong uitkering mogelijk verlaagd wordt? Welke gegevens heeft u beschikbaar over dergelijk misbruik door hypotheekverstrekkers van de mogelijke verlaging van een Wajong-uitkering?
 • Vraag 3
  Klopt het dat met de invoering van de Participatiewet de Wajong-uitkering voor zowel de Nationale Hypotheekgarantie als de leningen van private banken in zijn geheel niet meer meetelt ondanks dat in voorkomende gevallen sprake is van een verlaging van 5%? Zo ja, waarom hebben deze hypotheekverstrekkers gekozen voor deze handelwijze?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de mogelijke verlaging van een Wajong-uitkering niet hoort te leiden tot het in zijn geheel niet meer meetellen van de Wajong-uitkering en het daardoor niet langer kunnen verkrijgen van een hypotheek? Bent u bereid om in gesprek te treden met de betrokken hypotheekverstrekkers om te komen tot een oplossing van deze problematiek? Bent u bereid om de Kamer te informeren over de uitkomsten van dit overleg en de gekozen oplossing?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z21104
Volledige titel: Vragen van de leden Kerstens en Albert deVries (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de wijze waarop hypotheekverstrekkers omgaan met herbeoordelingen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) (ingezonden 10 november 2015).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-1008
Volledige titel: Vragen van de leden Kerstens en Albert deVries (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de wijze waarop hypotheekverstrekkers omgaan met herbeoordelingen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) (ingezonden 10 november 2015).