Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1636 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
22 augustus 2012
De versoepeling van het ontslagrecht door de Kunduz-coalitie
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
17 augustus 2012 - 7 september 2012
Het bericht dat de werkloosheid sterk is toegenomen
Jesse Klaver (GL), Tofik Dibi (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
17 augustus 2012 - 11 september 2012
Werkloze jongeren die op reis gaan naar Schotland
Malik Azmani (VVD), Ton Elias (VVD)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
17 augustus 2012 - 7 september 2012
Ruim half miljoen werklozen in Nederland
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
15 augustus 2012
De slechte rechtspositie van werksters in Nederland
Sadet Karabulut (SP), Mariëtte Hamer (PvdA), Ineke van Gent (GL)
15 augustus 2012 - 20 september 2012
De oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden op de bouwplaatsen in de Eemshaven.
Mariëtte Hamer (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
13 augustus 2012 - 3 september 2012
Agressie op de ggz-werkvloer (geestelijke gezondheidszorg)
Lea Bouwmeester (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
13 augustus 2012 - 3 september 2012
De slechte positie van werksters in Nederland
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
7 augustus 2012 - 5 september 2012
De aansluiting van mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
3 augustus 2012
Het voornemen om het hoofdkantoor van het Financieel Dienstencentrum (FDC) naar Utrecht te verplaatsen
Raymond Knops (CDA)
1 augustus 2012 - 6 september 2012
Het weigeren van uitkeringsgerechtigden voor een baan
Mariëtte Hamer (PvdA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
1 augustus 2012 - 6 september 2012
Een discriminerende vacature
Paul Ulenbelt , Sadet Karabulut (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
20 juli 2012 - 7 september 2012
Het idee om CAO's 'ramadan-proof' te maken
Ino van den Besselaar (PVV), Geert Wilders (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Leers , Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
20 juli 2012 - 21 augustus 2012
Het hanteren van te lage aanbestedingstarieven per poststuk door de Nederlandse Staat waardoor de postbedrijven geen arbeidsovereenkomsten kunnen afsluiten en postbezorgers via constructies met overeenkomsten van opdracht (ovo's) onder het minimumloon blijven werken
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
17 juli 2012 - 21 augustus 2012
Een actieplan om de sterk stijgende jeugdwerkloosheid terug te dringen
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
17 juli 2012 - 24 augustus 2012
De werkloosheid onder allochtone jongeren dramatische vormen aanneemt
Geert Wilders (PVV), Joram van Klaveren (PVV), Léon de Jong (PVV)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Leers
5 juli 2012 - 13 augustus 2012
De uitslag van het referendum over de cao VVT (verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties)
Renske Leijten (SP), Linda Voortman (GL)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
29 juni 2012 - 4 juli 2012
Algemeen verbindendverklaring van de cao voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgsector (VVT)
Renske Leijten (SP), Linda Voortman (GL)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
13 juni 2012 - 9 juli 2012
Nederlandse WAO’ers in Polen
Hero Brinkman (Lid-Brinkman)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
1 juni 2012 - 22 juni 2012
Het oneigenlijk gebruik van de pensioenknip
Helma Lodders (VVD)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)