Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 december 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Aanmelden voor plenaire behandeling
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Brief lid / fractie
Brief lid / fractie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief lid / fractie
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)