Stemming

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koser Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

62,4 %
37,6 %


CU

PVV

BONTES

50PLUS

SGP

GL

D66

VVD

SP

CDA

PvdA

PvdD