Kamerstuk 33258-4

Brief van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw en Ouwehand inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koser Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)


Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN VAN RAAK, HEIJNEN, SCHOUW EN OUWEHAND

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

‘s -Gravenhage, 5 december 2012

Hierbij delen wij u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van mevrouw Van Gent, haar plaats als vierde initiatiefnemer zal worden overgenomen door het lid Voortman; de plaats van mevrouw Ortega-Martijn als vijfde initiatiefnemer zal in verband met haar vertrek uit de Kamer worden overgenomen door het lid Segers.

Van Raak

Heijnen

Schouw

Ouwehand