Nr. 13 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

‘s -Gravenhage, 11 september 2013

Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van het lid Heijnen zijn plaats als tweede initiatienemer van dit voorstel zal worden ingenomen door het lid Fokke.

Van Raak