Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

451 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
4 juli 2019 - 4 september 2019
Het bericht dat ruim 200 gemeenten drugsgebruik op straat verbieden terwijl het van de wet mag
Vera Bergkamp (D66)
Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
20 juni 2019 - 22 augustus 2019
Het bericht ‘Friezin onterecht ingeschreven in Groningen: “Ik ben een Fries in hart en nieren”’
Harry van der Molen (CDA)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
2 mei 2019 - 5 juli 2019
De berichten ‘Rotterdam loopt teruggeëist bijstandsgeld mis’, ‘Man mag 35.000 euro te veel uitgekeerde bijstand houden’ en ‘Stoïcijnse reacties op CRvB-uitspraak vorderingen’
Chantal Nijkerken-de Haan (VVD)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 april 2019 - 4 juli 2019
De belastbaarheid van de premiebijdrage aan Gemeentepolis
Henk Nijboer (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)

Alle
7 mei 2012 - 25 mei 2012
De cao gemeenteambtenaren
Paul Ulenbelt (SP)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
20 april 2012 - 22 mei 2012
Het concept VNG-model algemene inkoopvoorwaarden voor de levering van diensten
Erik Ziengs (VVD)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
17 april 2012 - 16 mei 2012
Het artikel 'Gemeente Haren verscheurde parkeerboetes van gezagsdragers'
Coşkun Çörüz (CDA), Hero Brinkman (BRINK)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
11 april 2012 - 10 mei 2012
Een verkenningsmissie van burgemeesters naar Oeganda
Ingrid de Caluwé (VVD)
Ben Knapen (staatssecretaris buitenlandse zaken) (CDA)
29 maart 2012 - 20 april 2012
Het groeiende aantal gemeenten dat kritiek uit op het illegalenbeleid
Tofik Dibi (GL), Joël Voordewind (CU), Sharon Gesthuizen (SP), Myrthe Hilkens (PvdA), Gerard Schouw (D66)
Gerd Leers (minister zonder portefeuille ) (CDA)
21 maart 2012 - 19 april 2012
De Rapportage onderzoek uittreksel GBA 2012
Metin Çelik (PvdA), Pierre Heijnen (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
20 maart 2012 - 20 april 2012
De dreigende investeringsstop van provincies, gemeenten en waterschappen
Pierre Heijnen (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
19 maart 2012 - 16 april 2012
De aanpak van fraude met parkeerkaarten voor gehandicapten
Jetta Klijnsma (PvdA)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 maart 2012 - 11 april 2012
De grote verschillen in leges die gemeenten berekenen voor grafrechten
Kees van der Staaij (SGP), Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
27 februari 2012 - 16 april 2012
Gesubsidieerde spookcursussen in Amsterdam
Johan Driessen (PVV)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
17 februari 2012 - 19 maart 2012
Het artikel 'Gemeente Haren verscheurde parkeerboetes
Hero Brinkman (PVV), Coşkun Çörüz (CDA)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 februari 2012 - 21 februari 2012
De inkomensgrenzen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Venrooy-van Ark
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
6 februari 2012 - 12 maart 2012
De gemeente Terneuzen die jarenlang een coffeeshop ondersteunde
André Elissen (PVV)
Ivo Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
6 februari 2012 - 1 maart 2012
Winst voor gemeenten door leges voor registratie van gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang
Ineke van Gent (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
23 januari 2012 - 16 maart 2012
Over het niet publiceren van verbeurde dwangsommen door overheden
Ronald van Raak (SP)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
19 januari 2012 - 6 maart 2012
Het bericht 'Staphorst censureert abortusinformatie CJG'
Kees van der Staaij (SGP)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
19 januari 2012 - 28 februari 2012
De Wet Bibob
Coşkun Çörüz (CDA)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
29 december 2011 - 17 januari 2012
Het bericht ‘Burgemeester gezag kwijt’
Hero Brinkman (PVV), Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Ivo Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
21 december 2011 - 17 januari 2012
De mogelijkheden om veroordeelde gemeenteraadsleden uit te sluiten van hun ambt
Pierre Heijnen (PvdA), Jeroen Recourt (PvdA), Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
9 december 2011 - 13 januari 2012
Het bericht dat gemeenten opvang bieden aan illegalen
Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
Gerd Leers (minister zonder portefeuille ) (CDA)