Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

101 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
20 september 2019 - 18 oktober 2019
Het bericht dat gemeente Utrechtse Heuvelrug de marinierskazerne wil omvormen tot een groen dorp
Gabriëlle Popken (PVV)
Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
5 september 2019 - 2 oktober 2019
Het bericht ‘Omwonenden niet blij met gang van zaken rondom Paddepoelsterbrug’
Rutger Schonis (D66)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
28 augustus 2019 - 11 september 2019
De gevolgen van de industriële stof PFOS voor de bouwwereld
Remco Dijkstra (VVD), Arne Weverling (VVD), Erik Ziengs (VVD)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (D66)
14 augustus 2019 - 25 september 2019
Het bericht 'Rijksvastgoedbedrijf biedt 825 hectare pachtgrond aan'
Tjeerd de Groot (D66)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
10 april 2019 - 25 april 2019
Het bericht ‘Bedrijfshal in een weiland is voor belegger bijna net zo mooi als een kantoor in Londen’
Paul Smeulders (GL)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
21 november 2018 - 18 december 2018
Het bericht dat de Raad van State zich heeft laten misleiden door het ministerie van I&W
Lammert van Raan (PvdD), Suzanne Kröger (GL)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
2 juli 2018 - 21 augustus 2018
De wijziging van het Tracébesluit voor de ring Utrecht
Suzanne Kröger (GL)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
13 april 2018 - 6 juli 2018
Het bericht ‘Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit’
Remco Dijkstra (VVD), Erik Ziengs (VVD)
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (D66)
13 april 2018 - 2 juli 2018
De Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen (28 973)
Helma Lodders (VVD), Erik Ziengs (VVD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (D66)
12 april 2018 - 25 juni 2018
Het bericht ‘Risico op instorten bij zeker honderd bruggen en viaducten door achterstallig onderhoud’
Remco Dijkstra (VVD)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
21 maart 2018 - 23 april 2018
De aanbesteding van de Afsluitdijk
Maurits von Martels (CDA)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
23 november 2017 - 19 december 2017
Het bericht dat de Muur van Mussert gesloopt dreigt te worden
Peter Kwint (SP)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
19 oktober 2017 - 19 december 2017
Erfpacht in Amsterdam
Erik Ronnes (CDA), Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Ronald Plasterk (PvdA), Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
12 juni 2017 - 7 juli 2017
Parkeren van vrachtwagens langs rijkswegen
Martijn van Helvert (CDA), Erik Ronnes (CDA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
21 april 2017 - 21 juni 2017
Implementatie van het Nagoya protocol Protocol en de gevolgen daarvan voor Nederland
Maurits von Martels (CDA)
Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
6 maart 2017 - 31 maart 2017
Alternatief “Vaargeul Walvischstaart” voor de ontpoldering van de Hedwigepolder
Jacques Monasch (Monasch)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
7 januari 2016 - 20 januari 2016
Het faillissement van onder andere V&D en Macintosh
Yasemin Çegerek (PvdA), Jacques Monasch (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
4 november 2015 - 15 december 2015
De berichten over het megalomane project ‘Maankwartier’ in Heerlen
Roland van Vliet (Van Vliet)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
24 augustus 2015 - 22 september 2015
De toename van de kloof tussen arm en rijk in Amsterdam
Sadet Karabulut (SP), Arnold Merkies (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
30 juni 2015 - 2 september 2015
De praktijk van landjepik in Europa
Eric Smaling (SP), Harry van Bommel (SP)
Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA), Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)