Kamervraag 2019Z16517

Het bericht ‘Omwonenden niet blij met gang van zaken rondom Paddepoelsterbrug’

Ingediend 5 september 2019
Indiener Rutger Schonis (D66)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z16517.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend het bericht «Omwonenden niet blij met gang van zaken rondom Paddepoelsterbrug»?1
 • Vraag 2
  Kunt u toelichten waarom de besluitvorming over een nieuwe tijdelijke brug zo lang op zich laat wachten?
 • Vraag 3
  Is het correct dat, wat mij tijdens gesprekken met omwonenden is verteld, in plaats van een tijdelijke brug ook een tijdelijke pont wordt overwogen? En zo ja, kunt u aangeven wanneer deze pont wordt gerealiseerd?
 • Vraag 4
  Wordt bij de besluitvorming ook een tijdelijke brug overwogen honderd meter van de eerdere locatie, zodat het voor de fietser bereikbaar blijft? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Kunt u toelichten welke veiligheidsafweging er gemaakt is voor het wel of niet plaatsen van een tijdelijke brug?
 • Vraag 6
  Wanneer start de besluitvormingsprocedure voor de aanleg van een definitieve nieuwe brug?
 • Vraag 7
  Is het vertrekpunt voor de besluitvormingsprocedure, voor de nieuwe brug, de planstudie die in 2015 is afgerond? Of bent u voornemens om een nieuwe planstudie uit te voeren voor de komst van een nieuwe brug?
 • Vraag 8
  Op welke wijze gaat u de omwonenden, gemeente en provincie betrekken bij de verdere besluitvormingsprocedure?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z16517
Volledige titel: Het bericht ‘Omwonenden niet blij met gang van zaken rondom Paddepoelsterbrug’