Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1616 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
7 december 2010 - 22 december 2010
Zakelijke belangen
Gerard Schouw
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
26 november 2010 - 23 december 2010
Het feit dat ministeries de vergoedingen aan leden van adviescolleges en commissies - vallen onder hun ministeries - nog steeds niet (volledig) openbaar maken
Brigitte van der Burg
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
25 november 2010 - 21 december 2010
De nieuwe huisvesting van de provincie Utrecht
Hans Spekman
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 november 2010 - 8 december 2010
Het wijzigen van gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Harry van Bommel
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
11 november 2010 - 15 december 2010
Het bericht dat Nederlandse militairen op Curaçao - volgens een hoge militair van Defensie - een inburgeringcursus moeten volgen in verband met de omgang met de lokale bevolking
Eric Lucassen
5 november 2010 - 6 december 2010
Het plaatsen van containercellen op Bonaire
Cynthia Ortega-Martijn
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
5 november 2010 - 16 november 2010
De ministerscode en de zakelijke belangen van de minister voor Immigratie en Asiel
Sharon Gesthuizen
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
5 november 2010 - 15 november 2010
De integriteitscode voor bewindspersonen
Gerard Schouw
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
4 november 2010 - 24 november 2010
De wervingscampagne van het Rijk terwijl grootschalige bezuinigingen en inkrimpingen op het ambtenarenapparaat zijn aangekondigd
Wassila Hachchi
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 november 2010 - 5 november 2010
De vermeende schending van de ministerscode door de minister voor Immigratie en Asiel
Ineke van Gent
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
2 november 2010 - 12 november 2010
De problemen rondom de screening van ministers op Curaçao en het ontslag van het hoofd van de veiligheidsdienst
Ronald van Raak
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
1 november 2010 - 16 december 2010
De Gemeente Breda die overstapt op alfhulpen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Agnes Wolbert
28 oktober 2010 - 22 november 2010
Voorkruipen bij het aanvragen van gemeentelijke vergunningen
Paulus Jansen
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
27 oktober 2010 - 12 november 2010
Over ex-landsambtenaren BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) die een deel van hun salaris later krijgen
Cynthia Ortega-Martijn
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
27 oktober 2010 - 24 november 2010
Het bericht dat MillEnergy extra ambtenaren in Delfzijl wil betalen om zo snel mogelijk de aanleg van een windmolenpark te kunnen realiseren
Jhim van Bemmel
26 oktober 2010 - 17 november 2010
Het onderbrengen van kernenergie bij de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en internationale verdragen die dit niet toelaten
Diederik Samsom
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
22 oktober 2010 - 2 november 2010
Handhaving van het casinobeleid op Curaçao
Lea Bouwmeester , Jeroen Recourt
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
19 oktober 2010 - 1 november 2010
De huur van privéjets door ministers
Ronald van Raak
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
15 oktober 2010 - 27 oktober 2010
Het doorrekenen van het regeerakkoord op milieu en natuureffecten
Alexander Pechtold
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)
15 oktober 2010 - 8 november 2010
De kwaliteit van schuldhulpverlening in gemeenten
Hans Spekman
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)