Kamervraag 2019Z18338

Het bericht ‘Aboutaleb: kapotte drugsscanners Curaçao gevaarlijk voor Nederland.’

Ingediend 30 september 2019
Beantwoord 28 november 2019 (na 59 dagen)
Indieners Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), André Bosman (VVD)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA), Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z18338.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-860.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Aboutaleb: kapotte drugsscanners Curaçao gevaarlijk voor Nederland»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat zowel in de haven als op het vliegveld van Curaçao de meeste drugsscanners al jaren kapot zijn? Zo ja, om hoeveel scanners gaat het hier ten opzichte van het totaal aantal scanners en wat zijn hiervan de consequenties voor de toevoer van drugs vanaf Curaçao naar Nederland?

  De Curaçaose autoriteiten hebben aangegeven dat er in de zeehaven twee mobiele goederenscanners aanwezig zijn, die sinds ongeveer twee jaar defect zijn. De Curaçaose autoriteiten werken aan de reparatie van één van deze mobiele scanners. In de zeehaven wordt momenteel in afwezigheid van de scanners fysiek gecontroleerd, deels steekproefsgewijs en deels op basis van inlichtingen.
  De Curaçaose autoriteiten hebben aangegeven dat er een functionerende bolletjesscanner aanwezig is op luchthaven Hato, maar dat deze niet volledig kan worden ingezet. Tevens geven Curaçaose autoriteiten aan geen operationele informatie te kunnen delen over wanneer de scanner al dan niet wordt ingezet en wat de redenen daarvan zijn.
  Passagiers van vluchten afkomstig uit Curaçao worden op Schiphol onderworpen aan het 100% controleregime van de Douane. Daardoor zijn de consequenties van het niet functioneren van de apparatuur op Hato voor Nederland beperkt.
  De bolletjesslikkersaanpak staat op verzoek van Curaçao op de agenda van het aankomend Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) van januari 2020. Hier zal ik met mijn collega, de Minister van Justitie van Curaçao, de problematiek bespreken.

 • Vraag 3
  Kan worden aangegeven wanneer precies is vastgesteld dat de scanners defect zijn?

  Zie het antwoord op vraag 2

 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u deze bevindingen in het licht van de internationale strijd tegen drugshandel?

  De bevindingen en ontwikkelingen op de luchthaven en haven van Curaçao blijf ik nauwlettend volgen. Waar er problemen zijn die beide landen raken, zullen de betrokken Nederlandse en Curaçaose bewindspersonen gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Zo wordt er ook in regionaal verband samengewerkt om de zee- en luchtgrenzen in het Caribische deel van het Koninkrijk te versterken via het baseline-initiatief waarover uw Kamer bij brief2 van 30 september jl. nader is geïnformeerd in het kader van de periodieke rapportage rechtshandhaving naar aanleiding van het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO).

 • Vraag 5
  De Curaçaose Minister van Justitie heeft aangegeven dat bolletjesscanners onder zijn verantwoordelijkheid vallen, maar andere scanners niet. Kunt u opheldering geven welke scanners precies onder welke bewindspersoon vallen?

  De Curaçaose Minister van Financiën is verantwoordelijk voor de Douane, en daarmee tevens voor de containerscanners in de zeehaven. De zogeheten bolletjesscanner op Hato valt onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie van Curaçao.

 • Vraag 6
  In welke mate vindt er op de luchthaven en op de haven van Curaçao een effectieve drugscontrole plaats?

  De grenscontroleprocessen inclusief de drugscontroles zijn een autonome aangelegenheid van Curaçao. De Curaçaose autoriteiten hebben aangegeven dat er een functionerende bolletjesscanner aanwezig is op luchthaven Hato, maar dat deze niet volledig kan worden ingezet. Tevens geven Curaçaose autoriteiten aan geen operationele informatie te kunnen delen over wanneer de scanner al dan niet wordt ingezet en wat de redenen daarvan zijn.
  Zoals aangegeven staat de bolletjesslikkersaanpak op verzoek van Curaçao op de agenda van het aankomend Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) van januari 2020. Hier zal ik met mijn collega, de Minister van Justitie van Curaçao, de problematiek bespreken.

 • Vraag 7
  Is er nog steeds sprake van 100 procent controle op luchthavens in Nederland ten aanzien van passagiers van vluchten komend vanuit Curaçao? Zo nee, waarom niet?

  Ja

 • Vraag 8
  Kunt u een overzicht geven van de drugsvondsten van de afgelopen vijf jaar afkomstig uit Curaçao?

  De Douane heeft in de periode 2015 t/m (de eerste 3 kwartalen van) 2019 het volgende vanuit Curacao onderschept:
  Jaar
  Modaliteit
  Soort
  Aantal onderscheppingen
  Totaal gewicht (kg, afgerond)
  2015
  Luchtvracht
  Cocaïne
  61
  76,9
  Passagiers
  Cocaïne
  321
  238,6
  Zeevracht
  Cocaïne
  9
  382,0
  391
  697,5
  2016
  Luchtvracht
  Cocaïne
  42
  25,6
  Passagiers
  Cocaïne
  144
  94,3
  Zeevracht
  Cocaïne
  9
  3.546,0
  195
  3.665,9
  2017
  Luchtvracht
  Cannabis
  1
  0,3
  Cocaïne
  24
  9,7
  Passagiers
  Cocaïne
  140
  150,7
  Zeevracht
  Cocaïne
  1
  40,0
  166
  200,7
  2018
  Luchtvracht
  Cannabis
  1
  0,1
  Cocaïne
  30
  15,0
  Passagiers
  Cocaïne
  251
  239,0
  Hash
  1
  0,4
  Zeevracht
  Cocaïne
  5
  429,0
  288
  683,5
  2019
  (t/m 30-9)
  Luchtvracht
  Cocaïne
  18
  12,7
  Passagiers
  Cocaïne
  140
  97,5
  MDMA
  1
  0,2
  Zeevracht
  Cocaïne
  3
  480,0
  162
  590,4
  Naast in zeevracht, luchtvracht en passagiersverkeer onderschept de Douane ook in briefpost verdovende middelen. Het gaat hier telkens om een zeer kleine hoeveelheid (maximaal enkele grammen). Het resultaat van de onderscheppingen in briefpost is geen onderdeel van de rapportage, omdat het voor de verhouding aantal/hoeveelheid onderscheppingen voor het geheel van de onderscheppingen een vertekend beeld geeft.

 • Mededeling - 24 oktober 2019

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Bosman (beiden VVD), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Aboutaleb: kapotte drugsscanners Curaçao gevaarlijk voor Nederland» (ingezonden 30 september 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z18338
Volledige titel: Het bericht ‘Aboutaleb: kapotte drugsscanners Curaçao gevaarlijk voor Nederland.’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-860
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Bosman over het bericht ‘Aboutaleb: kapotte drugsscanners Curaçao gevaarlijk voor Nederland'