Kamervraag 2019Z18338

Het bericht ‘Aboutaleb: kapotte drugsscanners Curaçao gevaarlijk voor Nederland.’

Ingediend 30 september 2019
Indieners André Bosman (VVD), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z18338.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Aboutaleb: kapotte drugsscanners Curaçao gevaarlijk voor Nederland»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat zowel in de haven als op het vliegveld van Curaçao de meeste drugsscanners al jaren kapot zijn? Zo ja, om hoeveel scanners gaat het hier ten opzichte van het totaal aantal scanners en wat zijn hiervan de consequenties voor de toevoer van drugs vanaf Curaçao naar Nederland?
 • Vraag 3
  Kan worden aangegeven wanneer precies is vastgesteld dat de scanners defect zijn?
 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u deze bevindingen in het licht van de internationale strijd tegen drugshandel?
 • Vraag 5
  De Curaçaose Minister van Justitie heeft aangegeven dat bolletjesscanners onder zijn verantwoordelijkheid vallen, maar andere scanners niet. Kunt u opheldering geven welke scanners precies onder welke bewindspersoon vallen?
 • Vraag 6
  In welke mate vindt er op de luchthaven en op de haven van Curaçao een effectieve drugscontrole plaats?
 • Vraag 7
  Is er nog steeds sprake van 100 procent controle op luchthavens in Nederland ten aanzien van passagiers van vluchten komend vanuit Curaçao? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Kunt u een overzicht geven van de drugsvondsten van de afgelopen vijf jaar afkomstig uit Curaçao?
 • Mededeling - 24 oktober 2019

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Bosman (beiden VVD), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Aboutaleb: kapotte drugsscanners Curaçao gevaarlijk voor Nederland» (ingezonden 30 september 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z18338
Volledige titel: Het bericht ‘Aboutaleb: kapotte drugsscanners Curaçao gevaarlijk voor Nederland.’