Kamerstuk 32123-VIII-75

Motie Remkes/Bosma over formatiereductie bij departementale persvoorlichters en woordvoerders

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


74,0 %
26,0 %

GL

PVV

D66

CDA

VVD

Verdonk

SGP

PvdA

SP

CU

PvdD


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 75
MOTIE VAN DE LEDEN REMKES EN BOSMA

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelet op het advies van de commissie-Brinkman inzake het persbeleid en de omvang van de departementale voorlichtingsapparaten;

verzoekt de regering de Kamer nader te rapporteren inzake de uitvoering van de aanbeveling tot formatiereductie met betrekking tot departementale persvoorlichters en woordvoerders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remkes

Bosma