Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 december 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - wetgevingsoverleg
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd