Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd