Wetsvoorstel 35598 - 9 oktober 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 november 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering